NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG SÀN
QUẢNG CÁO
 
Kết quả tìm kiếm
HOME | TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN  
 
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ Trần Khánh Dư xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Nam  |  Diện tích: 185   |  Giá bán: 1,635,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Trần Khánh Dư, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 31/12/2020
Lượt xem: 17
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Trần Khánh Dư xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Bắc  |  Diện tích: 345   |  Giá bán: 2,230,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Trần Khánh Dư, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 31/12/2020
Lượt xem: 24
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống mặt đường Trần Thánh Tông xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 120   |  Giá bán: 1,980,000,000đ
Địa chỉ: Mặt đường Trần Thánh Tông, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 30/12/2020
Lượt xem: 33
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ Trần Khánh Dư xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 80   |  Giá bán: 700,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Trần Khánh Dư, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 30/12/2020
Lượt xem: 31
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất trống mặt đường Phan Văn Chí xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 250   |  Giá bán: 3,230,000,000đ
Địa chỉ: ngõ đường Phan Văn Chí xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 30/12/2020
Lượt xem: 23
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 85   |  Giá bán: 1,385,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 29/12/2020
Lượt xem: 23
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngách ngõ Lê Qúy Đôn xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 90   |  Giá bán: 870,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Lê Qúy Đôn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 29/12/2020
Lượt xem: 22
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ Lê Qúy Đôn xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Nam  |  Diện tích: 90   |  Giá bán: 790,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Lê Qúy Đôn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 29/12/2020
Lượt xem: 33
Xã Hưng Lộc: Bán nhà ngõ đường Lê Viết Thuật xã Hưng Lộc
Hướng: Không xác định  |  Diện tích: 125   |  Giá bán: 2,400,000,000đ
Địa chỉ: ngõ đường Lê Viết Thuật xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 27/12/2020
Lượt xem: 39
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ Trần Tấn xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 110   |  Giá bán: 1,550,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ Trần Tấn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 2/12/2020
Lượt xem: 42
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ Trần Tấn xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Bắc  |  Diện tích: 135   |  Giá bán: 1,900,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ Trần Tấn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 1/12/2020
Lượt xem: 37
Xã Hưng Lộc: Bán đất mặt đường Hoàng Trọng Trì xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 215   |  Giá bán: 3,650,000,000đ
Địa chỉ: Mặt đường Hoàng Trọng Trì, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 1/12/2020
Lượt xem: 39
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Hoàng Tá Thốn xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 215   |  Giá bán: 920,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Hoàng Tá Thốn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 1/12/2020
Lượt xem: 64
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá Đức Vinh tại xã Hưng Lộc
Hướng: Không xác định  |  Diện tích: 120   |  Giá bán: 1,178,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc,thành phố Vinh,tình Nghệ An.
Ngày đăng: 30/11/2020
Lượt xem: 55
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá Đức Vinh tại xã Hưng Lộc
Hướng: Không xác định  |  Diện tích: 125   |  Giá bán: 1,156,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc,thành phố Vinh,tình Nghệ An.
Ngày đăng: 30/11/2020
Lượt xem: 51
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Lê Viết Thuật xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Nam  |  Diện tích: 115   |  Giá bán: 1,550,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 29/11/2020
Lượt xem: 37
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống mặt đường Trần Thánh Tông xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 220   |  Giá bán: 2,750,000,000đ
Địa chỉ: Mặt đường Trần Thánh Tông, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 10/11/2020
Lượt xem: 84
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống mặt đường Lê Qúy Đôn xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 135   |  Giá bán: 1,870,000,000đ
Địa chỉ: Mặt đường Lê Qúy Đôn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 10/11/2020
Lượt xem: 57
Xã Hưng Lộc: Bán nhà ngõ đường Lê Viết Thuật xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Nam  |  Diện tích: 140   |  Giá bán: 2,200,000,000đ
Địa chỉ: ngõ đường Lê Viết Thuật xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 4/11/2020
Lượt xem: 76
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá đường 24m tại xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 145   |  Giá bán: 3,456,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc,thành phố Vinh,tình Nghệ An
Ngày đăng: 4/6/2020
Lượt xem: 227
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá đường 24m tại xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 200   |  Giá bán: 3,796,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc,thành phố Vinh,tình Nghệ An
Ngày đăng: 27/5/2020
Lượt xem: 205
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Trần Tấn xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Nam  |  Diện tích: 140   |  Giá bán: 1,500,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Trần Tấn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 4/5/2020
Lượt xem: 262
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất trống ngõ đường Phan Văn Chí xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 100   |  Giá bán: 650,000,000đ
Địa chỉ: ngõ đường Phan Văn Chí xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 4/5/2020
Lượt xem: 229
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Trần Trùng Quang xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Nam  |  Diện tích: 200   |  Giá bán: 850,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Trần Trùng Quang, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 4/5/2020
Lượt xem: 245
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá Đức Vinh tại xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Bắc  |  Diện tích: 145   |  Giá bán: 1,420,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc,thành phố Vinh,tình Nghệ An
Ngày đăng: 11/3/2020
Lượt xem: 267
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Trần Khánh Dư xã Hưng Lộc
Hướng: Đông Bắc  |  Diện tích: 100   |  Giá bán: 580,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Trần Khánh Dư, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 23/2/2020
Lượt xem: 415
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá xóm Hòa Tiến tại xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 120   |  Giá bán: 1,270,000,000đ
Địa chỉ: xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An
Ngày đăng: 23/2/2020
Lượt xem: 230
Xã Hưng Lộc: Bán đất trống ngõ đường Hoàng Tá Thốn xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Bắc  |  Diện tích: 155   |  Giá bán: 756,000,000đ
Địa chỉ: Ngõ đường Hoàng Tá Thốn, Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Ngày đăng: 22/2/2020
Lượt xem: 292
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá đường 24m tại xã Hưng Lộc
Hướng: Đông  |  Diện tích: 165   |  Giá bán: 2,350,000,000đ
Địa chỉ:
Ngày đăng: 25/12/2019
Lượt xem: 299
Xã Hưng Lộc: Bán lô đất đấu giá đường 24m tại xã Hưng Lộc
Hướng: Tây Nam  |  Diện tích: 155   |  Giá bán: 2,300,000,000đ
Địa chỉ: xã Hưng Lộc,thành phố Vinh,tình Nghệ An
Ngày đăng: 25/12/2019
Lượt xem: 283

 1   2   3   4   5   6   7 

 
TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN
HƯỚNG NHÀ PHONG THỦY
Năm sinh
Giới tính
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Sẽ khởi công cao tốc Nha Trang - Cam Lâm trong quý II

Chuyên gia "bóc" lý do dòng tiền chảy mạnh vào địa ốc, dự báo năm 2021

Bị áp doanh số dịp cận Tết, cò đất rầm rộ tung chiêu "chém gió" hốt bạc

Năm 2021, bất động sản có vượt chứng khoán, thành kênh đầu tư "nóng" nhất?

Sàn BĐS Thạch Kim - Ký kết hợp đồng phân phối dự án "Cam Lâm Golden Path" tại Cam Ranh

ĐẤT NỀN VEN BÃI DÀI NHA TRANG - MỘT VỐN BỐN LỜI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Cần biết: 6 thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ có hiệu lực từ 2021

Sàn BĐS Thạch Kim gửi lời chúc mừng nhân ngày lễ Giáng sinh và chào đón năm mới Tân Sửu 2021

Sàn BĐS Thạch Kim chúc mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

[ĐẤT DỰ ÁN TP VINH] Tổng hợp các lô đất cần bán tại các dự án

Tổng hợp Nhà, Đất cần bán tại Phường Cửa Nam Thành phố Vinh, Nghệ An

Kinh nghiệm lựa chọn và lắp đặt bàn thờ cho chung cư mang đến nhiều may mắn cho gia chủ

Nhận bàn giao chung cư - Những lưu ý nhất định bạn phải biết

Lựa chọn hướng khi mua căn hộ chung cư; chọn hướng cửa hay hướng ban công

Tổng hợp nhà đất cần bán tại phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An

RAO VẶT MỚI NHẤT
✅ EM CẦN BÁN LÔ ĐẤT TĐC VƯỜN ĐÁ TRUNG ĐÔ
✅ TỔNG HỢP NHÀ ĐẤT TÀI CHÍNH TẦM 1,5 TỶ TP VINH
✅ TỔNG HỢP NHÀ ĐẤT THUỘC HƯỚNG ĐÔNG TỨ MỆNH
Bán lô đất xóm 6 Hưng Chính - TP Vinh
Nhà ngõ Đinh Lễ, gần trường TH Hưng Dũng 2
Tổng Hợp Nhà Đất tại Phường Đông Vĩnh - TP Vinh
Đất trống xóm 15 Nghi Kim - ngõ đường Thăng Long
MỘT SỐ LÔ ĐẤT VÀ NHÀ TẠI XÃ HƯNG LỘC - TP. VINH ⚠️
Bán 3 Lô Đất Khối Văn Trung - Hưng Dũng
✅ Bán đất có nhà cấp 4 ngõ Lý Thường Kiệt
LIÊN HỆ
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 7156  - Tất cả: 5401147
FANPAGE FACEBOOK
  Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | BĐS cần bán | BĐS cho thuê | Kinh doanh khác | Phong thủy | Tin tức | KT Pháp Luật | Đăng tin miễn phí  
CÔNG TY CP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẠCH KIM
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THẠCH KIM
Địa chỉ: Liền kề 04 - C1- Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.528.568 - 0986.587.239-.0915.23.92.93 - 
Email:  thachkim56@gmail.com - Website: http://sanbatdongsannghean.com
Facebook: https://www.facebook.com/kim.thach.9809 (Sàn BĐS Thạch Kim)
Facebook chat